Нотариус Варна 🧑‍⚖️‍📝

Нотариалната кантора във Варна приема клиенти от 2016 година насам под ръководство на нотариус Радослав Георгиев Георгиев, който е вписан с номер 871 в регистъра на Нотариалната камара във Варна с район на действие Районен съд-град Варна.

Кантората приема клиенти в стандартното работно време от 9 до 17 ч и се намира на първия етаж на улица „Кавала“ 3, Варна (9000).

Радослав Георгиев, вашият нотариус във Варна

Варненският нотариус Радослав Георгиев и неговият екип – помощник-нотариус Денислав Василев, юрист и един деловодител, винаги са се стремяли да подходят индивидуално към всеки клиент с необходимото внимание и компетентност за извършване на възможно най-качествената услуга.

снимка на нотариус Варна

Всеки гражданин, посетил нашата кантора, трябва да бъде сигурен, че при удостоверяването на всеки документ разпоредбите и процедурите, предвидени в Закона на Р България, са спазени, изискван е и е проверен пълния набор от документи, необходими за съответното нотариално производство, дадени са всички разяснения, тълкувания, указания и насоки, така че клиентът да бъде абсолютно информиран и сигурен в извършените в нотариалната кантора удостоверителни дейности.

Важен елемент от работата на служителите в кантората във Варна е максималната бързина, с която да бъдат обслужени гражданите. За удобство на посетителитетелефоните в кантората са винаги на разположение за предварително записване на часове. Нотариусът във Варна разполага с всички видове офис техника (вкл сканиране и принтиране), като за улеснение на клиентите е въведено и електронно банкиране, което често улеснява много плащанията.

В нотариална кантора на Радослав Георгиев се извършват всички видове нотариални дейности, според законодателството на Република България. Всички такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Локация на кантората във Варна

Офисът (както може да видите по снимките тук) има модерен облик и разполага със синя зона за своите клиенти, ограничена до 3 часа според изискванията на Община Варна. В непосредствена близост до кантората на нотариуса са разположени и офисите на много различни търговски дружества.

Това е актуалният адрес:

Свържете се с нас

  • Работно време: понеделник до петък – 9:00 – 17:00 часа
  • Телефон: +359899999999
  • Имейл:

    Още за професията нотариус